Safe harbour straciło swoją moc. Zgodnie z polskim prawem, jeżeli
powierzasz przetwarzanie danych (np. w systemie email marketingowym),
to nadal Ty jesteś administratorem danych i nadal ponosisz
odpowiedzialność przed GIODO. Jak się przestrzec przed karami?http://freshmail.pl/blog/koniec-sa…